CBS de Bron Buitengewoon bruisend onderwijs!

Roosjenschool

Welkom op de site van de Roosjenschool.

Wij zijn een moderne, open christelijke basisschool en staan open voor iedereen die onze manier van leven en werken aanspreekt.

We bieden een veilige plek waar kinderen met plezier komen om mét en van elkaar te leren. we vinden het belangrijk dat kinderen tot hun recht komen. Ons onderwijs is zo ingericht dat kinderen vol zelfvertrouwen en zelfbewust hun weg leren vinden in een wereld die voortdurend aan verandering onderhevig is. We bieden vaardigheden aan die zorgen voor een stevig fundament in hun verdere leven. Vandaar onze missie: Werken aan een stevige basis!
Vanuit dit perspectief willen wij u van harte uitnodigen om een bezoek te brengen aan onze school. We kunnen dan laten zien hoe we dit doen en welk plezier we beleven om samen te bouwen aan die stevige basis.

team CBS Roosjenschool

Kalender

Contact

Roosjenschool
Hoofdstraat 23
7981 AC ,Diever

T: 0521 591513
E: directie@roosjenschool.nl

Onze school in vogelvlucht

- Kanjerschool
- Veilige en respectvolle schoolomgeving
- Thematisch onderwijs
- Goede zorgstructuur
- Zicht op de ontwikkeling van het kind
- Kinderopvang voor 0 - 12 jaar
- Talentontwikkeling
- Ontwikkeling op het gebied van werken met portfolio
- Voeren van coachgesprekken met kinderen
- Plusklas

Onze speerpunten

Speerpunt 1: Sterke zorgstructuur met oog voor ieder kind

Op de Roosjenschool laten we zien dat we als team in staat zijn om zicht te hebben op de leerbehoeften van de kinderen. Met een ruime ervaring en de kennis van specialisten op verschillende gebieden beschikken we over een divers, deskundig onderwijst...

Lees meer

Speerpunt 2: Kanjerschool

De Roosjenschool is een gecertificeerde "Kanjerschool". Dat betekent dat alle leerkrachten bevoegd zijn om de Kanjertraining te geven.Op de Roosjenschool vinden wij het heel belangrijk dat kinderen goed met elkaar omgaan. De Kanjertraining leert kind...

Lees meer

Speerpunt 3: Gezonde school

Als Roosjenschool vinden we het belangrijk dat de kinderen opgroeien in een gezonde, veilige omgeving. Dit heeft vorm gekregen door de certificering Gezonde school. Het domein 'Voeding' hebben we afgerond. In onze schoolgids leest u de actuele aandac...

Lees meer

Speerpunt 4: Thematisch onderwijs

Vanaf groep 4 werken we thematisch en gebruiken de methode 'Alles-in-1'.Bijna alle vakken komen binnen een thema aan de orde.Uitzondering zijn de dagopening, rekenen, gym en technisch schrijven.Tijdens ieder thema maken de kinderen uit de midden- en ...

Lees meer