CBS de Bron Buitengewoon bruisend onderwijs!

Plusklas

We streven naar het beste voor ieder kind. Daarom is er aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen.
Op school is een Plusklas voor leerlingen uit groep 5 - 8. Hier bieden we onderwijs waarbij ze de uitdaging krijgen die ze nodig hebben. De lessen worden verzorgd door een hoogbegaafdheidsspecialist.