CBS de Bron Buitengewoon bruisend onderwijs!

Team

meester Albert Bosscha, directeur
Tevens directeur van CBS De Fontein in Dwingeloo
aanwezig: maandag en woensdag

juf Corrie Fopma, wnd. directeur
taalcoördinator, leerkracht groep 7/8
aanwezig: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag

juf Goosje Geertsma, intern begeleider
Tevens intern begeleider van CBS De Fontein in Dwingeloo
aanwezig: maandag

juf Elfriede Bakker, hoogbegaafdheidsspecialist
leerkracht groep 7/8, leerkracht Plusklas
aanwezig: maandag, dinsdag en vrijdag

juf Mirjam Borrel, ICT-coördinator
leerkracht groep 5/6
aanwezig: woensdag, donderdag en vrijdag

juf Hillie van der Tempel
leerkracht groep 5/6
aanwezig: maandag en dinsdag

juf Marianne Veeneman, rekencoördinator
leerkracht groep 3/4
aanwezig: dinsdag en donderdag

juf Monique Bakker, Kanjercoördinator
leerkracht groep 1/2 en groep 3/4
aanwezig: maandag, dinsdag en vrijdagochtend

juf Eline Plaisier, leescoördinator
NME-coördinator, leerkracht groep 1/2
aanwezig: woensdag, donderdag en vrijdag

juf Astrid Heinen, onderwijsassistent
aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

meester Freek Middelveld, conciërge
Tevens conciërge op CBS De Fontein in Dwingeloo
aanwezig: maandag en donderdag