CBS de Bron Buitengewoon bruisend onderwijs!

Kinderopvang

Kinderopvang & BSO

De Roosjenschool beschikt over een eigen voorziening voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. Stichting Kinderopvang Kaka verzorgt dit in opdracht van de school.

Er is kinderopvang voor kinderen van 0-2 jaar, kinderopvang voor kinderen van 2-4 jaar en voor- en naschoolse opvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Meer informatie staat op de website: www.kaka.nl. Ook kunt u inlichtingen inwinnen bij de medewerkers van de Kaka en/of bij de directeur van de school.