CBS de Bron Buitengewoon bruisend onderwijs!

Speerpunt 3: Gezonde school

Als Roosjenschool vinden we het belangrijk dat de kinderen opgroeien in een gezonde, veilige omgeving. Dit heeft vorm gekregen door de certificering Gezonde school. Het domein 'Voeding' hebben we afgerond. In onze schoolgids leest u de actuele aandachtspunten en ons beleid omtrent de lunchtrommel en traktaties.

Het volgende domein zal mediawijsheid zijn. Als team gaan we ons verdiepen in de aangeboden materialen en dat inzetten in ons dagelijks handelen.