CBS de Bron Buitengewoon bruisend onderwijs!

Speerpunt 4: Thematisch onderwijs

Vanaf groep 4 werken we thematisch en gebruiken de methode 'Alles-in-1'.
Bijna alle vakken komen binnen een thema aan de orde.
Uitzondering zijn de dagopening, rekenen, gym en technisch schrijven.
Tijdens ieder thema maken de kinderen uit de midden- en bovenbouw een werkstuk, spreekbeurt of doen een onderzoek. De afsluiting is gezamenlijk en soms worden de ouders ook uitgenodigd.