CBS de Bron Buitengewoon bruisend onderwijs!

Speerpunt 2: Kanjerschool

De Roosjenschool is een gecertificeerde "Kanjerschool". Dat betekent dat alle leerkrachten bevoegd zijn om de Kanjertraining te geven.

Op de Roosjenschool vinden wij het heel belangrijk dat kinderen goed met elkaar omgaan. De Kanjertraining leert kinderen te reflecteren op hun eigen gedrag. Welk gedrag levert een positieve bijdrage aan de groep en welke een negatieve. Hoe kun je gedrag veranderen, hoe los je een ruzie op, hoe kun je beter opkomen voor jezelf?
De Kanjerregels zijn onze schoolregels:

Wij vertrouwen elkaar
Niemand speelt de baas
Niemand pest
Niemand is zielig
Wij helpen elkaar

De regels zijn ook opgenomen in ons omgangsprotocol. Daarin staat beschreven hoe wij op school met elkaar omgaan, hoe we voorkomen dat kinderen gepest worden en wat we doen als dit toch gebeurt.