CBS de Bron Buitengewoon bruisend onderwijs!

Nieuws

04-11-2020 / Themaonderzoek inspectie

Donderdag 22 oktober heeft de inspectie van het onderwijs een themaonderzoek uitgevoerd op onze school. Onderwerp was: Kwaliteitszorg in relatie tot de leerlingenpopulatie. Aan het eind van het onderzoek ontvingen we complimenten over de samenhang in de ontwikkelingen van de school. Ook was de inspectie van mening dat we goed zicht hebben op onze leerlingen en op een goede manier inspelen op de onderwijsbehoefte. U snapt dat we hier heel trots op zijn!