Hoofdstraat 23

7981AC , Diever

0521 591513

directie@roosjenschool.nl

Onze school

Historie

100 jaar Roosjenschool

Op 18, 19 en 20 juni 2004 is op feestelijke wijze herdacht dat 100 jaar geleden een Christelijke school werd opgericht in Diever. Onder leiding van de toenmalige predikant van de Gereformeerde kerk, ds. Dijkstra, heeft een twintigtal ouders het initiatief genomen tot het oprichten van Eene school met den Bijbel te Diever. Voor het benodigde geld voor een 2-klassig schoolgebouw en een hoofdenwoning moesten de ouders zelf zorgen. Ook de exploitatie van de school en een deel van de salarissen werd grotendeels gefinancierd door de ouders. Naast forse leningen, verkregen van een aantal leden van de schoolvereniging, werd er schoolgeld geheven. Voor die ouders, die niet in staat waren het schoolgeld te betalen, werd een Suppletiefonds(een soort solidariteitsfonds) in het leven geroepen. Soms werd betaald in natura (hout en turf).Gelukkig kwam daar verandering in na 1920, toen er gelijkstelling kwam van het openbaar en bijzonder onderwijs.

Gestaag groeide de school, van een 2-klassige school naar een 4-klassige in 1950. In 1977 kwam er een uitbreiding vanwege de oprichting van een Christelijke kleuterschool. In 1981 werden de lagere en de kleuterschool samen gehuisvest in een nieuw schoolgebouw.

En in 1985 werden de beide scholen samengevoegd tot één christelijke basisschool met de naam "Roosjenschool". Deze naam is destijds gekozen als eerbetoon aan de twee geslachten Roosjen die als hoofd aan onze school werkzaam zijn geweest.

Door al die jaren heen overheerst dankbaarheid voor de belangrijke rol die onze school heeft gehad en nog heeft voor onze dorpsgemeenschap. Een school waar de normen en de waarden van het Evangelie van onze Heer Jezus Christus hoog worden gehouden en waar de kinderen zich veilig en gelukkig mogen voelen. Mag dat zo blijven nog in lengte van jaren.

Laatste nieuws
Roosjenschool in Da's Mooi In de Da's Mooi van dinsdag 21 november is een heel artikel gewijd aan onze... Lees meer 22 november
Start nieuw project Alles in 1 Deze week starten we met het thema "Kunst".De komende tijd zal onze school veran... Lees meer 20 november
Peutergym Maandag 27 november wordt weer Peutergym gegeven op de Roosjenschool. Vanaf 9.... Lees meer 20 november
Schoolfruit Onze school doet weer mee aan EU-schoolfruit. Er is fruit op dinsdag, woensdag ... Lees meer 20 november
Kalender

29

maa

Paasviering


04

apr

Inloopkwartier


17

apr

Centrale eindtoets groep 8


18

apr

Centrale eindtoets groep 8


19

apr

Centrale eindtoets groep 8


20

apr

Koningsspelen


06

jun

Inloopkwartier


09

jul

10-minutengesprekken


16

jul

Jaarafsluiting


Downloads
Copyright Roosjenschool - 2018